|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
14
1. -
..
, 2024 ., 165, . 2, . 294
PDF (9.7M)

2. -
..
, 2023 ., 164, . 5, . 863
PDF (1267.6K)

3. -
..
, 2021 ., 160, . 6, . 912
PDF (1064.8K)

4. :
..
, 2020 ., 157, . 5, . 944
PDF (912.8K)

5.
..
, 2018 ., 154, . 3, . 679
PDF (359.1K)

6. -
..
, 2018 ., 153, . 3, . 475
PDF (2257K)

7. -
..
, 2017 ., 151, . 6, . 1092
PDF (521.3K)

8. :
9. : -
10. :
11. -
12.
13.
..
, 1999 ., 116, . 2, . 563
PDF (875.9K)

14.
.., ..
, 1999 ., 115, . 3, . 894
PDF (1555.9K)