|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
12
1. -
.., .., .., ..
, 2021 ., 160, . 2, . 223
PDF (331.5K)

2.
.., .., ..
, 2020 ., 157, . 3, . 532
PDF (755.5K)

3. ZnPc:C70
.., .., .., .., ..
, 2020 ., 157, . 1, . 156
PDF (637.6K)

4. «-In2O3: Sn--Al »
.., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 3, . 552
PDF (394.9K)

5.
.., .., .., .., .., ..
, 2016 ., 150, . 5, . 896
PDF (277.9K)

6.
.., .., .., ..
, 2016 ., 149, . 2, . 415
PDF (221.4K)

7. -:
8.
9. -,
10.
11. -
12.
.., .., .., .., ..
, 2000 ., 117, . 5, . 1003