|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
14
1. ,
.., .., .., ..
, 2024 ., 165, . 3, . 374
PDF (4.6M)

2. Mn1.5Fe1.5Al
., .., A.A., .., , ., .
, 2021 ., 160, . 4, . 546
PDF (913.5K)

3. FeAlO3 FeSiO3
.., .., ..
, 2021 ., 159, . 4, . 644
PDF (1068.1K)

4. , YCo3, Y2Co7, LaCo5
.., .., .., .., ..
, 2020 ., 158, . 4, . 684
PDF (756.2K)

5. Nb6C5
.., .., .., ..
, 2019 ., 156, . 5, . 934
PDF (364.9K)

6. PtSn4
7. - Co3V2O8 Ni3V2O8: ab initio
.., .., .., .., .., .., ..
, 2018 ., 153, . 6, . 939
PDF (491.1K)

8. HoCoSi ErNiSi
9. PuN UN
.., ..
, 2016 ., 150, . 5, . 991
PDF (223.2K)

10.
11.
12. - TiOy
13.
14. - Fe2O3