|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
16
1. LiF
.., .., .., .., ..
, 2022 ., 162, . 6, . 835
PDF (1246.4K)

2.
.., .., .., .., ..
, 2021 ., 159, . 3, . 400
PDF (1833.5K)

3. :
.., .., .., .., .., ..
, 2019 ., 155, . 3, . 440
PDF (196.6K)

4. :
5. (R-I)n -
.., .., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 6, . 1213
PDF (571.2K)

6. , Sb,
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 151, . 3, . 494
PDF (5.2M)

7. , -
.., .., .., .., ..
, 2016 ., 149, . 4, . 723
PDF (454.6K)

8. , ( CF3 I)n -
9.
10. - ,
11. 0.4-0.9
12. -
13. 100 ,
14. -
..
, 2006 ., 130, . 5, . 873
DJVU (264.1K) PDF (796K)

15.
16. 60 - 100