|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
3
1. -
2. Ni-Mn-Ga
3. Nd0.77Ba0.23MnO3