|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
1
1. D(p,γ) 3 He,