|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
14
1. «» «»
.., ..
, 2023 ., 163, . 4, . 609
PDF (535.9K)

2.
.., ..
, 2022 ., 162, . 5, . 790
PDF (691.4K)

3.
.., ..
, 2022 ., 161, . 2, . 238
PDF (255K)

4. - (-)
.., ..
, 2020 ., 157, . 4, . 717
PDF (277.9K)

5.
.., ..
, 2019 ., 155, . 5, . 869
PDF (279.5K)

6. , , -
.., ..
, 2017 ., 152, . 6, . 1393
PDF (328.5K)

7.
.., ..
, 2017 ., 151, . 6, . 1169
PDF (265.3K)

8. -
.., ..
, 2017 ., 151, . 1, . 82
PDF (225K)

9.
.., ..
, 2016 ., 150, . 5, . 1020
PDF (290.1K)

10.
11. - (-)
12.
13. - (-)
14.