|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" ."
2
1. Ni-Mn-Ga
2. Ni2+xMn1-xGa